Si quieres optar a las viviendas, presenta tu solicitud

Si vols optar als habitatges, presenta la teva sol·licitud

Abans de presentar la teva sol·licitud, recorda:

Abans de presentar la teva sol·licitud, recorda:

1. Només podràs presentar la sol·licitud per les convocatòries que estiguin obertes.
Consulta l'apartat Cercar pis les convocatòries obertes, així com els seus requisits d'accés.

2. Recorda que el nombre màxim de sol·licituds en curs és 5.

presenta la teva sol·licitud on-line

Pas a pas

Com funciona en 4 passos