Protecció de dades

1. Protecció de dades

INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III, S.L.U. estan plenament compromeses amb el compliment de la normativa en vigor i Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment, sent un objectiu prioritari.

L'informem que les seves dades personals s'incorporaran a una única base de dades els responsables són les següents empreses INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. (NIF A63346290) i INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III, S.L.U. (NIF B63343172), pertanyents al sector immobiliari, ambdues amb domicili a Av. Diagonal 621 Barcelona, 08028. INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III, S.L.U. es coordina des de les referides instal·lacions, on es centralitzen els sistemes i serveis de les citades Companyies, per a ser gestionats de manera unificada. Per això, tot i existir diversos responsables, el fitxer on es albergaran les seves dades personals es tractarà internament com una única base de dades respecte a la que podrà exercitar els drets descrits a continuació.

L'informem que les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posats a la seva disposició de cap altra manera a cap tercer, excepte a aquells proveïdors de serveis de INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III, S.L.U. qui realitzen determinades activitats per a les companyies (com ara, l'enviament de les comunicacions, proveïdors de serveis informàtics, etc.), però en cap cas per les seves finalitats pròpies.

2. Finalitats dels tractaments

Les seves dades personals seran tractades por INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III, S.L.U. de forma confidencial i per a les següents finalitats: 

  • Si és el cas, tramitar la seva petició de Avisa'm en cas d'obertura de noves convocatòries, així com remetre-li, si és el cas, informació en relació amb aquestes convocatòries d'acord amb els criteris de cerca que ens ha manifestat. 
  • Si és el cas, tramitar la seva sol·licitud de registre a la convocatòria per a l'adjudicació dels immobles que especifiqueu, ja sigui per mitjans telefònics i/o electrònics. 
  • Si és el cas, gestionar i donar resposta a la seva consulta o incidència, així com l'enviament de la informació necessària per resoldre-la en cas que sigui necessària.
  • Remetre informació sobre els productes i serveis oferts per INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III, S.L.U. a través de, entre d'altres, mitjans electrònics, en cas que així ens hagi autoritzat. 
  • Obtenir informació sobre vostè a través de fonts públiques emparades per una habilitació legal (registres i fonts d´accés públics) amb l´ objectiu de complir amb el principi d’exactitud de les dades i amb la finalitat de prevenir el frau.

L'informem que en algunes ocasions pot ser necessari el tractament de les seves dades personals per a complir obligacions legals, o en relació amb qualsevol relació contractual que puguem tenir amb vostè.

En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú li demanarem el seu consentiment per tractar les seves dades personals.

3. Terminis de conservació

Les seves dades es conservaran durant el termini establert en el quadre que es mostra a continuació, sense perjudici de la seva conservació i manteniment sota el degut bloqueig per a la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d'aplicació. 

Tractament

Com determinem el termini de conservació de les seves dades 

Tramitar la seva petició de Avisa'm en cas d'obertura de noves convocatòries, així com remetre-li, si és el cas, informació en relació amb aquestes convocatòries d'acord amb els criteris de cerca que ens ha manifestat. 

Conservarem les seves dades mentre que vostè no revoqui el consentiment al tractament o es doni de baixa del programa Avisa'm. 

Tramitar la seva sol·licitud de registre a la convocatòria per a l'adjudicació dels immobles que especifiqueu, ja sigui per mitjans telefònics i / o electrònics. 

Conservarem les dades de la seva sol·licitud durant tot el procés de convocatòria i mentre persisteixin les obligacions de qualsevol tipus derivades de la mateixa per a INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III, S.L.U.

Gestionar i donar resposta a la seva consulta o incidència, així com l'enviament de la informació necessària per resoldre-la en cas que sigui necessària. 

Conservarem les seves dades per donar resposta a la consulta o incidència que ens planteja i mentre que pugui existir una obligació per part de INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III, S.L.U. en relació amb la resposta que li haguem ofert. 

Remetre-li informació sobre els productes i serveis oferts per INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III, S.L.U., en cas que així ens hagi autoritzat.

Conservarem les seves dades mentre que vostè no revoqui el consentiment al tractament

Obtenir informació sobre vostè a través de fonts publiques recolzades per una habilitació legal (registres i fonts d´accés públic).

Conservarem les seves dades fins la prescripció de les accions legals que puguin derivar-se.

 

4. Exercici de drets i reclamacions davant l'autoritat competent en matèria de protecció de dades

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part de INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III, S.L.U., la legislació vigent li atorga una sèrie de drets.

En aquest sentit, INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III, S.L.U. l'informa que podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com revocar el seu consentiment a tots o algun dels tractaments, enviant un correu electrònic a protecciondatos@inmocaixa.com o bé dirigint la seva sol·licitud per escrit amb la referència "Dades Personals" a Av. Diagonal 621 Barcelona, 08028.

Així mateix, en cas que no vulgui exercir un dret en concret i tingueu la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se a les adreces facilitades per a l'exercici dels drets.

D'altra banda, INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III, S.L.U. l'informa que vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent en matèria de protecció de dades.

Pot demanar més informació sobre el tractament de les seves dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a través del següent correu electrònic: dpo@criteria.com.

5. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

La informació rebuda per INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III, S.L.U. a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

Així mateix, INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III, S.L.U. declaren i garanteixen que han establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.