Tabla de ingresos máximos de la unidad de convivencia en el País Vasco

Taula d'ingressos màxims de la unitat de convivència al País Basc

Ingressos calculats d'acord amb el Decret 39/2008 de 4 de març del País Basc i l'Ordre de 14 de setembre de 2011, del Conseller d'Habitatge i Assumptes Socials.

Ejercicio Fiscal - Pais Vasco

Exercici Fiscal 2019

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més
1 perceptor 39.000 € 41.052 € 43.333 € 45.882 €
2 perceptors 45.614 € 48.148 € 50.980 €
3 perceptors o més 50.980 € 53.979 €

Perceptor: membre de la unitat de convivència amb ingressos reconeguts.

* Aquesta taula s'actualitzarà per a propers exercicis fiscals, conforme a les variacions que segons normativa corresponguin.