Tabla de ingresos máximos - Madrid

Taula d'ingressos màxims de la unitat de convivència a la Comunitat de Madrid

Ejercicio Fiscal - Madrid

Exercici Fiscal 2019

1 o 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres o més
4,5 vegades el valor ponderat de l'IPREM 42.297,69 € 43.605,87 € 45.481,39 € 48.065,56 €

* Aquesta taula s'actualitzarà per a propers exercicis fiscals, conforme a les variacions que segons normativa corresponguin.