Tabla de ingresos máximos de la unidad de convivencia en Andalucía

Taula d'ingressos màxims de la unitat de convivència a Andalusia

Ejercicio Fiscal - Andalucía

Exercici Fiscal 2017-2018

1 o 2 membres 3 o 4 membres 5 membres o més
Sevilla i Màlaga - Renda Bàsica 46.353,64 € 51.504,04 € 57.942,05 €
Sevilla - Renda Jove 25.752,02 € 28.613,36 € 32.190,03 €

* Ingressos calculats segons el Decret 149/2003 de 10 de juny.

Ejercicio Fiscal - Andalucía - Córdoba

1 membre 2 membres 3 o 4 membres 5 membres o més
Còrdova 38.912,32 € 43.235,91 € 45.779,20 € 48.640,40 €

* Ingressos calculats segons el Decret 395/2008 de 24 de juny.

* Aquestes taules s'actualitzaran per a propers exercicis fiscals, d'acord amb les variacions que segons normativa corresponguin.