Comunicación de la política de privacidad

Comunicació de la política de privacitat

Benvolgut client, benvolguda clienta:

Amb motiu de l'aplicació del Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, l'RGPD), hem actualitzat la nostra política de privacitat per complir les exigències que s'hi inclouen. La nova normativa amplia la informació que hem de facilitar, i per això hem actualitzat la política de privacitat.

En aquest sentit, posem a la seva disposició tota la informació relativa al tractament de les seves dades personals, així com les finalitats per a les quals les fem servir, per la qual cosa, en tot moment, pot decidir quins tractaments i accions ens autoritza a dur a terme, així com canviar les seves preferències.

INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i Arrendamiento Inmo Criteria Caixa, S.L. l'informen que pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, com també revocar el seu consentiment a tots o algun dels tractaments, enviant un correu electrònic a viviendaasequible@viviendaasequible.com o bé adreçant la sol·licitud per escrit, amb la referència Dades personals, al carrer Roger de Flor, 193, 08013, de Barcelona.

Consulti la nova política de privacitat aquí.

Informació bàsica sobre protecció de dades

INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i Arrendamiento Inmo Criteria Caixa S.L. l'informen que, com a corresponsables del tractament, tractaran les seves dades personals amb les finalitats de tramitar la seva petició d'avisa'm si s'obren noves convocatòries, com també trametre-li, si escau, informació amb relació a aquestes convocatòries, tramitar la seva sol·licitud de registre a la convocatòria per a l'adjudicació dels immobles que especifiqui, gestionar i donar resposta a la seva consulta o incidència, com també enviar la informació necessària per resoldre-la. La base jurídica per als tractaments esmentats és el seu consentiment.

INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. i Arrendamiento Inmo Criteria Caixa, S.L. l'informen que pot cedir les seves dades a terceres empreses en cas que sigui necessari per a la tramitació correcta de la seva sol·licitud, com també a tercers que ens ajuden a gestionar la nostra relació comercial, com també la pàgina web i l'enviament de les comunicacions comercials o newsletters.

Pot accedir, rectificar i suprimir les dades, com també altres drets que atorga la normativa de protecció de dades. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: http://alquilerbasico.inmocaixa.com/es/home.