Qui s’ocupa del manteniment de l’habitatge?

Qui s’ocupa del manteniment de l’habitatge?

El llogater és el responsable del manteniment de l'habitatge, i també de la reparació dels desperfectes que es produeixin per causa de l'ús o el desgast.

El llogater ha de mantenir en perfecte estat les instal·lacions: caldera, acumuladors, calefacció, electrodomèstics, vidres, persianes, canonades, aixetes, etc.

Es recomana contractar una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil davant de tercers, i també de contingut.

Ha estat útil aquest article? Si No

Comunicació d’incidències tècniques

Comunicació d'incidències tècniques

Per a comunicar incidències és imprescindible facilitar el DNI/NIE de l'arrendatari titular del contracte de lloguer.

Adjuntar fotografies i qualsevol material gràfic que pugui ajudar-nos a identificar el tipus d'incidència a través d'aquest formulari

Formulari d'incidències