És obligatori contractar una assegurança d’habitatge?

És obligatori contractar una assegurança d’habitatge?

Encara que no és obligatori, sí que és molt recomanable. Has de tenir en compte que tots aquells desperfectes ocasionats en l'habitatge per un mal ús o negligència aniran a càrrec de l'Arrendatari, així com possibles robatoris en la mateixa.

Perquè quedis cobert davant aquestes contingències, es recomana la contractació d'una ASSEGURANÇA de l'habitatge i traster (si fos el cas), de responsabilitat civil davant tercers, contingut i continent a primer risc (bàsic).

Ha estat útil aquest article? Si No

Comunicació d’incidències tècniques

Comunicació d'incidències tècniques

Per a comunicar incidències és imprescindible facilitar el DNI/NIE de l'arrendatari titular del contracte de lloguer.

Adjuntar fotografies i qualsevol material gràfic que pugui ajudar-nos a identificar el tipus d'incidència a través d'aquest formulari

Formulari d'incidències