Quan s’emeten els rebuts?

Quan s’emeten els rebuts?

Els rebuts es passen el dia 1 de cada mes. En cas que no es puguin liquidar aquell dia es tornen a passar el dia 10 del mateix mes.

Si la vigència del contracte és des del dia 15 de mes, el primer rebut es passa del dia 15 al 20. Mentre que els posteriors es passaran el dia 1 de cada mes.

Ha estat útil aquest article? Si No

Comunicació d’incidències tècniques

Comunicació d'incidències tècniques

Per a comunicar incidències és imprescindible facilitar el DNI/NIE de l'arrendatari titular del contracte de lloguer.

Adjuntar fotografies i qualsevol material gràfic que pugui ajudar-nos a identificar el tipus d'incidència a través d'aquest formulari

Formulari d'incidències