Com es realitza l’activació i manteniment de la caldera?

Com es realitza l’activació i manteniment de la caldera?

Si l'habitatge té caldera, la posada en marxa l'ha de fer el Servei Tècnic Oficial del Fabricant (SAT). És recomanable que el llogater contracti el manteniment de la caldera amb el mateix fabricant.

Important! La propietat únicament es farà càrrec d'un canvi de caldera quan els desperfectes no siguin conseqüència d'un ús negligent o inadequat i el llogater aporti la documentació següent:

  1. Informe del fabricant que determini la substitució de la caldera.
  2. Butlletí de posada en marxa feta pel fabricant.
  3. Butlletí de manteniment per cada any d'ús.

Ha estat útil aquest article? Si No

Comunicació d’incidències tècniques

Comunicació d'incidències tècniques

Per a comunicar incidències és imprescindible facilitar el DNI/NIE de l'arrendatari titular del contracte de lloguer.

Adjuntar fotografies i qualsevol material gràfic que pugui ajudar-nos a identificar el tipus d'incidència a través d'aquest formulari

Formulari d'incidències